storczyk drobnokwiatowy

Fot. Piotr Chmielewski

Nazwa polska: storczyk drobnokwiatowy

Nazwa łacińska: Orchis ustulata L. Syn. Orchis ustulatus L.

Rodzina: Orchidaceae – storczykowate 

 

Status i ochrona prawna:

Kategoria zagrożenia na Lubelszczyźnie: DD/RE

Kategoria zagrożenia w Polsce: EN

Ochrona prawna: ochrona ścisła

Rys. Marta Sapko

Morfologia i biologia

Bylina (geofit) o łodydze 10-30 cm wysokości. Liście szeroko lancetowate, zebrane w różyczkę, najwyższy obejmujący pęd kwiatostanowy. Kwiatostan 2,5-10 cm długi, cylindryczny, dołem luźny. Płatki okwiatu skupione w hełm początkowo czerwonobrązowy w starszych kwiatach blednący. Przysadka 2-3 mm zielona o zaczerwienionym szczycie. Warżka 3,5-5 mm, biała lub brudnobiała z czerwonymi lub brązowymi plamami. Łatki boczne niewiele krótsze od środkowej, lancetowate. Łatka środkowa rozcięta na dwie równowąskie części ok. 1 mm długie, pomiędzy którymi znajduje się malutki wyrostek. Ostroga do 3 mm, ostra, biała do brudnobiałej. Storczyk drobnokwiatowy kwitnie w maju i czerwcu.

Siedlisko

Storczyk drobnokwiatkowy rośnie na łąkach i w murawach na glebach zasobnych w węglan wapnia.

 

Rozmieszczenie geograficzne

Gatunek środkowo-południowo europejski. 

 

Występowanie w Polsce i na Lubelszczyźnie

Występuje rzadko, na rozproszonych stanowiskach na południu Polski oraz na Kujawach.

Na Lubelszczyźnie podawany z okolic Puław oraz z Czumowa nad Bugiem, Lipska k. Zamościa, Suśca i Ruskich Piask k. Izbicy. Obecnie nie potwierdzony na terenie województwa Lubelskiego.

 

Liczebność populacji

Brak dokładnych danych zasobności populacji.

 

Zagrożenia i wskazania ochronne

Głównym zagrożeniem dla storczyka drobnokwiatowego jest zanikanie jego siedlisk na skutek zmiany sposobu użytkowania lub zaniechanie użytkowania łąk i muraw.

Opracował: Wiaczesław Michalczuk

 

 

Źródła informacji

Dane publikowane:

Zając M., Zając A. 2009. Elementy geograficzne rodzimej flory Polski – The geographical elements of native flora of Poland. Nakładem Pracowni Chorologii Komputerowej Instytutu Botaniki UJ

Bednarski L., Krukowski J., Fiedor M. 2014. Orchis ustulata L. Storczyk drobnokwiatowy w: Kaźmierczak R., Zarzycki K., Mirek Z. (red.) Polska Czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe, IOP PAN Kraków,  776-778.