szafirek miękkolistny

 

Nazwa polska: szafirek miękkolistny

Nazwa łacińska: Muscari comosum (L.) Mill. / Leopoldia comosa (L.) Parl.

Rodzina: Asparagaceae – Szparagowate

 

Status i ochrona prawna:

Kategoria zagrożenia na Lubelszczyźnie: NT

Kategoria zagrożenia w Polsce: EN

Ochrona prawna: ochrona ścisła

Rys. Marta Sapko

Morfologia i biologia

Bylina o cebulkach średnicy do 4 cm. Pędy osiągają wysokość do 70 (rzadko ponad 100) cm. Liście równowąskie szerokości do 20 mm. Kwiaty niebieskofioletowe – płonne i brunatnożółte – generatywne, osadzone na długich szypułkach. Kwiaty generatywne wyrastają tylko w dolnej części kwiatostanu. Kwitnienie w czerwcu i lipcu. Owocem jest trójdzielna torebka zawierająca do 6 matowych, czarnych, kulistych nasion. Gatunek rozmnaża się także przez cebule potomne (Piękoś-Mirkowa, Mirek 2006)

Siedlisko

Na Lubelszczyźnie roślina spotykana w inicjalnych murawach kserotermicznych, na nieużytkach oraz w uprawach rolnych, na miedzach i przydrożach. Wszędzie na rędzinach kredowych (Kącki i in. 2014)

 

Rozmieszczenie geograficzne

Gatunek łącznikowy, europejsko-umiarkowano-śródziemnomorski, spotykany od Francji po Ukrainę i Azję Mniejszą oraz w północnej Afryce (Piękoś-Mirkowa, Mirek 2014).

 

Występowanie w Polsce i na Lubelszczyźnie

W Polsce gatunek spotykany w południowej części kraju od okolic Wrocławia na zachodzie po przygraniczne okolice Dołhobyczowa na wschodzie. W zachodniej części Polski gatunek silnie zagrożony i nieliczny (duża populacja we Wrocławiu uległa zniszczeniu). Na Ponidziu i Płaskowyżu Proszowickim gatunek skrajnie nieliczny. W województwie lubelskim znany z rozproszonych stanowisk we wschodniej części regionu – od Roztocza po Polesie Wołyńskie. Miejscami tworzy jeszcze liczne populacje liczące setki osobników.

 

Liczebność populacji

Najobfitsza populacja liczy kilkaset do tysiąca osobników. Kilka stanowisk jest skrajnie nielicznych i szafirek pojawia się w nich okazjonalnie (gatunek nie co roku wytwarza części nadziemne).

 

Zagrożenia i wskazania ochronne

Roślinie zagraża intensyfikacja rolnictwa eliminująca z krajobrazu chwasty polne. Populacjom murawowym zagrażają procesy sukcesji naturalnej, zaorywanie nieużytków, inwazja gatunków obcych (przegorzan kulisty Echinops sphaerocephalus), bądź zalesianie i zabudowa. Nasiona z kilku populacji zostały zabezpieczone w banku genów w ramach projektu Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce: “Ocena stanu populacji oraz ochrona ex situ wybranych dziko rosnących gatunków roślin rzadkich i zagrożonych na terenie Polski” w latach 2013-2014. Tylko jedna lubelska populacja szafirka objęta jest ochroną w formie rezerwatu – “Machnowska Góra” na Roztoczu. 2 stanowiska zabezpieczają użytki ekologiczne “Korhynie” i “Żurawce”. Na ochronę zasługują bogate florystycznie stanowiska koło Sawina, Leśniowic i Dołhobyczowa.

Opracował: Wiaczesław Michalczuk

 

Źródła informacji

Informacje ustne od:

Wiaczesław Michalczuk

Jerzy Michalczuk

Anna Cwener

Bogusław Radliński

Małgorzata Wrzesień

Renata Piwowarczyk

Czesława Trąba

Zygmunt Kącki

 

Dane publikowane

Chmielewski P. 2007. Nowe stanowiska szafirka miękkolistnego Muscari comosum (L.) Mill. w województwie lubelskim. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 63 (1), Kraków, s. 6-15.

Kącki Z., Chmielewski P., Dajdok Z., Kucharczyk M. 2014. Szafirek miękkolistny Muscari comosum (L.) Mill. – EN (W:) Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek Z. (red.) Polska Czerwona Księga Roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Kraków, s. 592-594.

Piękoś-Mirkowa  H., Mirek Z. 2006. Flora Polski. Rośliny Chronione. Multico Oficyna Wydawnicza. Warszawa.